ประวัติส่วนตัว

นางสาวขนิษฐา  สุระสา 

ชื่อเล่น  นุ๊กนิ๊ก

วันเกิด  11  มิถุนายน  2533

อายุ  21  ปี

ที่อยู่  21  หมู่  3  บ้านห้วยหิน  ต.นาเชือก  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  44170

เบอร์โทร  082-3001284

E-mail  nuknic_2533@hotmail.com

การศึกษา

ปัจจุบัน  ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะการบัญชีและการจัดการ  สาขาการบัญชี

 

โฆษณา